Дарител преведе на сметката 200 щатски долара

Печат
AddThis Social Bookmark Button

Постъпиха 200 щатски долара от хаджи к.т.н. Емир Валеев, ръководител на Киевската булгаро-татарска община (г. Киев, Украйна).