Българин от Украйна стана член на БАН

Печат
AddThis Social Bookmark Button

Stanchev member BAN 1Проф. Михаил Станчев от Харковския университет получи диплом за чуждестранен член на БАН

На тържествена церемония на 16 май 2014г. бе връчен диплом за чуждестранен член на Българската академия на науките на проф. д-р Михаил Станчев от Харковския национален университет «В.И.Каразин» в Украйна.

Събранието на академиците при БАН избра проф. Станчев за чуждестранен член на Академията на 23 октомври 2013г.

Дипломата връчи Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров, който изтъкна, че проф. Станчев е българист с международна известност, автор на многобройни публикации, с десет монографии и повече от 100 научнопопулярни студии и статии.

Новият чуждестранен член на БАН е роден на 25 април 1953г. в с.Кортен, Молдова. Родителите му са от български произход. През 1975г. завършва висше образование в Харковския университет, специалност история. Защитава докторска дисертация на тема «Украинско-българските културни връзки през 60-те и 70-те години на 20 век». Българистиката става главен обект на изследване през целия му живот. Чете лекции по нова българска история в университетите в Севастопол, Харков и Киев. Канен e и като гост-професор по проблемите на българската диаспора в България, Япония, Германия и САЩ.

Проф. Михаил Станчев е основател и почетен председател на българското дружество «Марин Дринов» в Харковския университет, един от инициаторите на периодично провежданите международни научни Дринови четения в същия университет. Той е основател и научен ръководител на Центъра за българистични и балканистични изследвания, носител на почетните знаци на БАН: «За заслуги към БАН» и «проф. Марин Дринов на лента» за неговия значим принос за развитието на българистиката в Украйна и страните от ОНД.

На събитието присъстваха акад. Иван Юхновски – почетен член на БАН, акад. Константин Косев – председател на Комисията за избор на чуждестранни членове на БАН, представители на Украинското посолство, учени от Института за исторически изследвания, представител на ВТУ «Св.св. Кирил и Методий», български учени, колеги и приятели от България, Молдова и Украйна.

Stanchev member BAN 2

Stanchev member BAN 3

Stanchev member BAN 4

Stanchev member BAN 5