З А Я В К А за участие във фестивала на събора

Печат
AddThis Social Bookmark Button

 

 

 

 

З А Я В К А

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩОБЪЛГАРСКИЯТ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА

НА СЪБОРА

„КЪМ ЗАВЕТА- КУБРАТ 105”

МАЛА ПЕРЕШЧЕПИНА – УКРАЙНА

 

 

 1. 1.Име на състава / колектива:
 2. 2.Ръководител /хореограф, диригент…../
 3. 3.Брой участници в категория до: 10, до 15, до 20, до 30, до 40….
 4. 4.Брой придружаващи лица /родители, учители, по интереси…/
 5. 5.Категория /танци, хорови изпълнения, оркестри….
 6. 6.Транспорт :
 7. 7.Пристигане : /от къде и кога/
 8. 8.Заминаване: /за къде/
 9. 9.Настанени в : / хотел, град, няма настаняване/
 10. 10.Отговорник на пътуването: /име, адрес, мобилен телефон/
 11. 11.Организатор на пътуването: / име , адрес, мобилен телефон/
 12. 12.Във връзка с ………………………………………. – член на МОК или член на щаб на фестивала
 13. 13.Подател на заявката : държава, град, община, област …..
 14. 14.Пътуването до БЪЛГАРСКАТА МЕКА се осъществява със съдействието на :

/кратък служебен анонс за дарител, общината или……………………………………./

 1. 15.Други особености на екипа
 2. 16.Дата на изпращане на заявката, мейл за кореспонденция

Иван Иванов

тел.: +359 897 804 748

e-mail: bgzvezditetv@abv.bg